Esmaabi väljaõppe koolitus

Kellele on koolitus vajalik?
Ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid, juhiloa, relvaloa taotlejad, lasteaia-, lastehoiu-, noorsootöötajad, laagrikasvatajad ja teised, kellel esmaabi koolitus on kohustuslik või see pakub huvi.

Mis on õppe eesmärk?
Anda õppijatele põhiteadmised kannatanu abistamiseks õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite puhul. Õppekava läbimisel oskavad õppijad esmaabi andmise taktikat, saavad aru selle vajalikkusest ja tegutseda aegkriitilistes olukordades adekvaatselt.

Milliseid teemasid käsitletakse?

 • õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;
 • eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sealhulgas infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral);
 • esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sealhulgas elustamisaparaadi AED kasutamine);
 • esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused;
 • esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral;
 • meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
 • esmaabi äkkhaigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral;
 • esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

Mis oskused omandab koolituse läbinu?

 • teab esmaabi peamisi reegleid ja põhimõtteid
 • omab üldteadmisi arstiabile eelneva abi võimalustest
 • oskab rakendada esmaabi võtteid ning kasutada elustamisvõtteid
 • oskab analüüsida oma tegevust ning anda juhiseid teistele esmaabiandjatele
 • tunneb ära erinevate verejooksude liigid ning oskab kasutada erinevaid meetmeid verejooksude peatamiseks
 • on võimeline ära tundma mürgistuse ja teab selle enamlevinud põhjusi ja sümptomeid ning selle ennetamise võimalusi
 • oskab ära tunda ja kirjeldada elule ohtlikud äkkhaigestumised
 • teab, kuidas kasutada AED-aparaati

Kui kaua koolitus kestab?
2 õppepäeva, kokku 16 akadeemilist tundi koos praktiliste tegevustega

Kus koolitus toimub?
Koolituse tellija ruumides

Mis keeles koolitus toimub?
Eesti keeles (vajadusel inglise keeles)

Mis on koolituse hind?
75€ + km / osaleja (hind sisaldab auditoorset koolitust, praktikat, õppematerjale ja tunnistust)

Koolituse lõpetamise ja sellekohase tunnistuse saamise tingimusteks on osalemine koolituspäevadel täies mahus ning enesekontrollitesti sooritamine. Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse esmaabiandja tunnistus, kehtivusega 3 aastat

Soovitame koolitusel osalemiseks kanda mugavaid riideid, mis võimaldavad sooritada praktilisi harjutusi.

NB! Miinumgrupi suuruseks on 10 inimest.

Koolitusele registreerumisvorm

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Kinnitage, et olete tutvunud meie õppekorraldustingimustega