Esmaabi täiendõppe koolitus 

Kellele on koolitus vajalik?
Ettevõtete esmaabiandjad, sporditreenerid, lasteaia-, lastehoiutöötajad ja teised, kes vajavad iga 3 aasta järel esmaabi täiendõppe koolitust. Eelduseks on viimase 3 aasta jooksul läbitud esmaabiandja väljaõpe 16-tunnises või täiendkoolitus 6- kuni 8-tunnises mahus

Mis on õppe eesmärk?
Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Milliseid teemasid käsitletakse?

 • õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;
 • eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sealhulgas infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral);
 • esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sealhulgas elustamisaparaadi AED kasutamine);
 • esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused;
 • esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral;
 • meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
 • esmaabi äkkhaigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral;
 • esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

Mis oskused omandab koolituse läbinu?

 • teab esmaabi peamisi reegleid ja põhimõtteid
 • oskab rakendada esmaabi võtteid ning kasutada elustamisvõtteid
 • oskab analüüsida oma tegevust ning anda juhiseid teistele esmaabiandjatele
 • oskab peatada verejooksu ja abistada šokis kannatanut
 • oskab anda abi mürgistuste, söövituste, kuuma- ja külmakahjuste korral
 • teab, kuidas kasutada AED-aparaati
 • oskab arvestada esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

Kui kaua koolitus kestab?
1 õppepäev, kokku 6 akadeemilist tundi koos praktiliste tegevustega

Kus koolitus toimub?
Koolituse tellija ruumides

Mis keeles koolitus toimub?
Eesti keeles (vajadusel inglise keeles)

Mis on koolituse hind?
50€ + km / osaleja (hind sisaldab auditoorset koolitust, praktikat, õppematerjale ja tunnistust)

Koolituse lõpetamise ja sellekohase tunnistuse saamise tingimusteks on osalemine koolituspäeval täies mahus ning enesekontrollitesti sooritamine. Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse esmaabiandja tunnistus, kehtivusega 3 aastat

Soovitame koolitusel osalemiseks kanda mugavaid riideid, mis võimaldavad sooritada praktilisi harjutusi.

NB! Miinumgrupi suuruseks on 10 inimest.

Koolitusele registreerumisvorm

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Kinnitage, et olete tutvunud meie õppekorraldustingimustega